Problemy z erekcją

problemy z erekcją

Erekcja to inaczej usztywnienie członka wskutek zwiększonego dopływu krwi do ciał jamistych. Wzwód pojawia się pod wpływem zewnętrznej stymulacji. Dysfunkcja erekcji polega na stałej (lub powtarzającej się) niemożności osiągnięcia lub utrzymania wzwodu, oraz tym samym – na niemożności czerpania satysfakcji ze współżycia seksualnego. Problemy z erekcją są zjawiskiem o tyleż dla mężczyzn krępującym, co powszechnym. Niestety, wciąż niewielu panów decyduje się na ich leczenie. Barierą pozostaje wstyd.
Do zaburzeń erekcji dochodzi wskutek : nieprawidłowego działania układu nerwowego, przebytych chorób (np. układu krążenia, zmian hormonalnych), czynników środowiskowych, czy psychicznych. Zaburzenia te mogą mieć zarówno charakter przemijający jak i trwały (o zaburzeniu można mówić, jeśli co najmniej jedna czwarta podejmowanych prób odbycia satysfakcjonującego stosunku kończy się niepowodzeniem). Zaburzenia erekcji mogą mieć źródło zarówno w funkcjach fizjologicznych męskiego organizmu, jak i w psychice. Do przyczyn fizycznych zaliczyć można: różnego rodzaju stany chorobowe, związane z układem krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze), jak i układu moczowo – płciowego (schorzenia gruczołu krokowego, prostata, operacje na tym tle), choroby autoimmunologiczne, schorzenia neurologiczne, zmiany hormonalne, czy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Duży wpływ na funkcjonowanie seksualne mają także styl życia, sposób odżywiania, stosowanie używek czy przewlekły stres. Mała ilość snu, przewlekłe zmęczenie, nerwica czy niskie poczucie własnej wartości także mogą odcisnąć piętno na sprawności mężczyzny w sytuacjach intymnych. Zaburzenia erekcji obejmują nie tylko całkowitą niezdolność do osiągnięcia przez penisa wzwodu(to najcięższa postać schorzenia). Mogą również oznaczać : erekcję niepełną (kiedy penis nie osiąga wzwodu na tyle, aby możliwy był stosunek) oraz krótkotrwałą (gdy optymalne usztywnienie członka jest osiągane, jednak ustępuje przed osiągnięciem orgazmu, przez co wytrysk jest niemożliwy). Zaburzenia erekcji dotykają nie tylko panów w okresie andropauzy czy na krótko przed nią. Problemem charakterystycznym dla mężczyzn młodych jest przedwczesny wytrysk. Każde z zaburzeń funkcji seksualnych może być leczone, a konsultacji ze specjalistą nie powinno się unikać tylko ze względu na irracjonalne poczucie wstydu.

Zdrowie seksualne mężczyzny

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu zależy od wielu czynników. Co istotne – organizm ludzki jest całością i tak powinien być traktowany – poszczególne układy nie pracują bowiem w odosobnieniu. Sfera seksualna jest bardzo istotna – zarówno w wymiarze czysto fizjologicznym jak i psychologicznym. Zaburzenia w tej sferze należą jednak do wstydliwych, przez co często nie są w porę diagnozowane oraz leczone. Problem ten dotyczy w szczególności mężczyzn (nie chodzi tu jednak o częstotliwość występowania, ale o to, że panowie rzadziej szukają pomocy u specjalisty). Impotencja może na przykład dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Polega na niemożliwości odbycia pełnego stosunku (w wyniku zaburzeń wzwodu – niepełną erekcją lub jej brakiem). Często dochodzi również do zaburzeń w zakresie ejakulacji. Przedwczesny wytrysk może mieć tak fizyczne, jak i psychiczne źródła.

Przyczyny impotencji.

Czytaj dalej Zdrowie seksualne mężczyzny

Wizyta u seksuologa

porady andropauza

Seksuologia to dziedzina nauki, która podejmuje bardzo szeroko pojęte zagadnienia związane z życiem płciowym człowieka. Opiera się nie tylko na wiedzy biologicznej czy medycznej, ale też na elementach psychologii, etyki, antropologii czy socjologii. Seksuolog to na ogół lekarz, który zdecydował się na specjalizację (i zdał państwowy egzamin). Dość często spotyka się również psychologów, którzy uzyskali certyfikat seksuologa klinicznego (taki specjalista ma jednak ograniczone uprawnienia i możliwości leczenia). Czytaj dalej Wizyta u seksuologa

Przedwczesny wytrysk

Impotencja

Można wyróżnić wiele zaburzeń seksualnych. Dotykają one zarówno kobiet jak i mężczyzn. W przypadku przedwczesnego wytrysku patrząc na problem fizjologicznie – jest to problem męski (szacuje się, że dotyczy to aż 28 % populacji aktywnych seksualnie na świecie). Niemniej jednak ma on również wpływ na jakość życia erotycznego obojga partnerów. Zaburzenie najczęściej dotyka młodych mężczyzn, którzy mają za sobą niewielkie doświadczenia seksualne. Przedwczesny wytrysk polega na tym, że do ejakulacji dochodzi jeszcze przed trwaniem stosunku, lub na krótko po jego rozpoczęciu.

Przedwczesny wytrysk, a psychika mężczyzn.

Czytaj dalej Przedwczesny wytrysk

Niskie libido

Niski popęd seksualny na ogół przypisuje się kobietom. Dużo w tym stereotypów, częściowo wynikających z kulturowych uwarunkowań, jakie narzuca nam społeczeństwo (a często także tradycja kościelna). Często problem ten bywa bagatelizowany. Tymczasem niski popęd nie jest kwestią wyboru kobiety, wstydu czy pruderii, a może wynikać m.in. z problemów zdrowotnych. Niestety takie postrzeganie libido bierze się z faktu, że część pań tłumi bądź ukrywa swoje potrzeby, chcąc sprostać normom kulturowym jakie są nam narzucane.

Frustracja seksualna.

Czytaj dalej Niskie libido

Kryzys wieku średniego

Kryzys wieku średniego

Kryzys wieku średniego nie jest wymysłem, lecz prawdziwym problemem natury psychicznej, który jest udziałem zarówno kobiet jak i mężczyzn. Stan ten pojawia się zazwyczaj w okresie życia, w którym człowiek osiąga połowę z oczekiwanego przez siebie czasu życia. Ten czas podsumować częściej dotyka mężczyzn, zwłaszcza mających problemy zdrowotne, oraz będących „po przejściach”.
Kryzys wieku średniego nie pojawia się bez przyczyny. Zazwyczaj impulsem go wyzwalającym jest jakieś wydarzenie, nasilenie się dolegliwości chorobowych, zachodzące zmiany hormonalne w organizmie (menopauza u kobiet, andropauza u mężczyzn) czy śmierć bliskiej osoby. Kryzys wieku średniego nie powinien być utożsamiany z przekwitaniem. To okres przejściowy, w którym nasilać się mogą pewne symptomy psychiczne, takie jak: poczucie osamotnienia, apatia, przygnębienie, niezadowolenie z dotychczasowego życia, poszukiwanie nowych wrażeń (także seksualnych), niestabilność emocjonalna, depresja. Nie da się do końca określić objawów kryzysu wieku średniego – u każdego może on bowiem przebiegać inaczej, w różnym tempie oraz nasileniu symptomów. Efektem kryzysu może być przewartościowanie dotychczasowych hierarchii wartości, znajdujące odzwierciedlenie np. w zmianie partnera, pracy czy miejsca zamieszkania.
Jako, iż kryzys wieku średniego niesie ze sobą różnego rodzaju problemy psychiczne warto wiedzieć, co można zrobić, by je zawczasu załagodzić. Pomocna może być rozmowa z partnerem/partnerką, omówienie priorytetów, zrobienie bilansu. Przede wszystkim nie wolno jednak popadać w rozpacz czy negować dotychczasowych osiągnięć oraz słuszności dokonanych wyborów. Kryzys jest okresem przejściowym, co oznacza, że kiedyś się skończy. Dlatego nie warto pod wpływem chwili zmieniać całego swojego życia, każda decyzja powinna być przemyślana, i, jeśli to możliwe, przedyskutowana z ukochaną osobą (a nawet z terapeutą).