Jakie są objawy białaczki i jak diagnozuje się nowotwór krwi?

objawy białaczki
National Cancer Institute z Unsplash
Białaczka to nowotwór krwi, który łatwo pomylić z innymi chorobami. Jak rozpoznać białaczkę? Jakie są objawy białaczki?

Białaczka to grupa chorób krwi, związana z nieprawidłowościami dotyczącymi białych krwinek. Białe krwinki pełnią w organizmie, a dokładniej – w układzie odpornościowym – niezwykle ważną funkcję. Z tego względu pacjenci cierpiący na białaczkę muszą się zmagać z obniżoną odpornością, częstymi objawami infekcji, osłabieniem i znaczną utratą sił. Jakie są objawy białaczki?

Objawy białaczki

Jednymi z najczęściej występujących objawów białaczki są ospałość, osłabienie, brak sił, łatwa męczliwość, drażliwość, duszność wysiłkowa i kołatanie serca. Zdarza się też, że pacjenci często zapadają na infekcje, które pomimo leczenia nie ustępują, a także miewają bóle gardła, zapalenia płuc, nawracające anginy, opryszczki i infekcje skórne.

U osób z białaczką pojawia się zazwyczaj małopłytkowość, która z kolei może skutkować między innymi skazą krwiotwórczą, krwawieniami z dziąseł, nosa i łatwym pojawianiem się siniaków oraz zespołem DIC, a więc wykrzepianiem śródnaczyniowym – krwawieniem z narządów.

Objawy białaczki różnią się też w zależności od jej przebiegu. Wyróżniamy bowiem białaczki o charakterze ostrym i przewlekłym. Białaczki ostre mają przebieg szybki i gwałtowny (objawy są łatwo zauważalne), z kolei białaczki przewlekłe mogą nie dawać objawów nawet przez dłuższy czas.

Wśród dostrzegalnych objawów może być również depresja, zaburzenia hormonalne, izolacja od otoczenia, powiększenie węzłów chłonnych, np. szyjnych, nadobojczykowych, podobojczykowych, któremu nie towarzyszy ból, a także powiększenie śledziony czy zaburzeni neurologiczne.

Diagnozowanie białaczki

W diagnostyce rak krwi objawia się zazwyczaj niedokrwistością o charakterze normocytowym (co może być spowodowane naciekaniem szpiku przez komórki nowotworowe), leukopenią (zazwyczaj neutropenią) i małopłytkowością (będącą rezultatem zajęcia szpiku przez proces nowotworowy).

W wynikach morfologii krwi obwodowej u osoby chorej można także zauważyć charakterystyczną dla białaczek leukocytozę. O tym, czy ma ona charakter „odczynowy” czy też może świadczyć o białaczce decyduje rozmaz białych krwinek, nadpłytkowość i nadokrwistość będące rezultatem etiopatogenezy przewlekłej białaczki szpikowej.

Morfologia krwi nie pozwala jednak jednoznacznie stwierdzić lub wykluczyć raka krwi. W razie podejrzenia wystąpienia białaczki pacjenta kieruje się do ośrodka specjalistycznego i zleca badania takie jak np. biopsja szpiku, zdjęcie RTG czy USG. Jeśli szukasz więcej informacji o białaczce wejdź na stronę https://www.dkms.pl/pl/bialaczka.

PODZIEL SIĘ: